Sammanslagningar av Advokatbyråer


Är större alltid bättre?

Affärsbyråernas fokus på storlek har ökat sedan finanskrisen 2008. Många har gått samman, i Sverige bl. a von Lode och Ramberg. Genom sammanslagningar kan byråer möta klienters ökande efterfrågan på kapacitet, nå nya marknader och genomföra investeringar som annars inte varit möjliga. En färsk rapport visar dock att många sammanslagningar inte leder till ökad klientnytta. När är det rätt att gå samman, hur tillvaratas potentialen i den nya organisationen på bästa sätt och vilka är fallgroparna? Karnov Group har pratat med Rambergs ledning, Delphis tidigare managing partner Peter Utterström och Giles Rubens, konsult som hjälpt flera av Sveriges ledande byråer med strategisk rådgivning inför sammanslagningar.


Vissa går samman för att nå lukrativa marknader som London och Kina. Andra för att kunna åta sig mer komplexa uppdrag och ytterligare andra för att slå ut kostnader över fler medarbetare. Finanskrisen 2008 utlöste en våg av sammanslagningar mellan advokatbyråer. Bland exemplen märks sammanslagningen av Ashurst och Blake Dawson samt Dentons expansion från 600 till 6 700 anställda genom sammanslagningar med byråer i bl. a Kina och Kanada. Trenden tycks inte avta – bara i Storbritannien involveras omkring 25 byråer i sammanslagningar varje år. 

I Sverige gick nyligen mellanstora Ramberg och von Lode samman, enligt Rambergs managing partner Henrik Hybbinette för att  bli en ”fullservicebyrå på allvar” och för att kunna möta konkurrens från andra aktörer än advokatbyråer. Ramberg Advokater har nu 55 medarbetare fördelade på tre kontor och hamnar därmed storleksmässigt på runt plats 20-25 i Sverige, i nivå med byråer som Magnusson och Hellström. 


Är större alltid bättre?

Fyll i formuläret för att läsa mer

Här kan du läsa mer om:

  • Stegen till en lyckad sammanslagning
  • Bra skäl för att gå samman
  • Hur man tar tillvara på potentialen
  • Framtiden för våra affärsbyråer
  • Är större alltid bättre?
Giles Rubens

Giles Rubens


Giles Rubens konsult som hjälpt flera av Sveriges ledande byråer med strategisk rådgivning inför sammanslagningar.